Szukaj

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bio-love.pl

1. Postanowienia Wstępne

1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową http://www.bio-love.pl, zwany dalej Sklepem Internetowym jest Estimejt Kamil Paduch, ul. Orłów Piastowskich 65/25, 02-496 Warszawa , NIP: 812-18-15-395, REGON: 146154968, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.

2. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej: agata@bio-love.pl lub telefonicznie : 514 591 060.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.

4. Regulamin dostępny jest w polskiej wersji językowej.

5. Właściciel bio-love.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość.

2. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:


1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://www.bio-love.pl/, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.

2. Właściciel – Estimejt Kamil Paduch, ul. Orłów Piastowskich 65/25, 02-496 Warszawa, NIP: 812-18-15-395, REGON: 146154968.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.

5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

8. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

9. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.

3. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

-urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

-dostęp do sieci Internet;

-adres poczty email.

2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu.

Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.

4. Rejestracja i Logowanie

1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, poprzez formularz rejestracyjny zawarty na stronie.

2. W wyniku rejestracji klient otrzyma zindywidualizowany login oraz hasło do logowania.

3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

4. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.

5. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.

6. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

-dostępu do statusu oraz historii zamówień;

-otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

-informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

-zamówienia Produktu,

-zmiany swoich danych;

-zmiany swojego hasła;

-sprawdzenia swojego zamówienia;

9. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

5. Realizacja zamówień

1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi

2. Umieszczenie na witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.

3. Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego, za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.

4. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.

5. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

6. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

-wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;

-podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;

-wybór formy dostawy i płatności;

-zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „kupuję i płacę”;

-wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;

8. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.

9. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:

-wysłanie wiadomości e-mail na adres: agata@bio-love.pl

-telefonicznie, w godzinach pracy obsługi Sklepu dzwoniąc pod nr tel.: 514591060

10. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9, pomijając stronę Sklepu ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres email.

11. Klient korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9, powinien podać:

-nazwę i ilość produktów;

-imię i nazwisko odbiorcy;

-dokładny adres dostawy;

-numer telefonu kontaktowego;

-adres e-mail zamawiającego.

12. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.

13. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

-dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;

-opis produktu;

-jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;

-cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy

(m.in. płatności i dostawy);

-formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek -ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;

-sposób płatności.

14. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego na terenie Warszawy.

6. Forma płatności
Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.Dostępne formy płatności:
Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

7. Ceny

1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie niezobowiązujące zaproszenie dla Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.

2. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.

3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.

4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Płacę”.

8. Dostawa

1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępnego na stronie Sklepu. Są to:

– przesyłka kurierska - DPD

– odbiór osobisty ( po wcześniejszym kontakcie ) na terenie Warszawy

2. Termin dostawy wynosi do 48 godzin od momentu złożenia poprawnego zamówienia zaakceptowanego przez firme Estimejt Kamil Paduch, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.

3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji.

5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.

6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.

7. Towary dostarczane są na terenie Polski.

9. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.


1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w formie pisemnej oraz odsyłając produkt. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie oraz Towar przed jego upływem terminu na adres firmy: Estimejt Kamil Paduch, ul. Orłów Piastowskich 65/25, 02-496 Warszawa, email:agata@bio-love.pl

2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: firmy : Estimejt Kamil Paduch, ul. Orłów Piastowskich 65/25, 02-496 Warszawa.

4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny Towaru w ciągu 7 dni od daty otrzymania pismego oświadczenia oraz Towaru od Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

10. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji.

3. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

10. Pozostałe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.bio-love.pl.

2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.

3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygane będą w sposób polubowny lub przez właściwy sąd powszechny, z zastrzeżeniem ppkt 6.

6. Jeżeli kupującym nie jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd polubowny lub sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu Internetowego.

7. Jeżeli kupującym NIE jest konsumentem, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.02.2019 r.

Wszelkie zdjęcia zamieszczone na tej stronie internetowej podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity z 2006 r., Dz.U. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Bez zgody firmy Estimejt Kamil Paduch zabronione jest m.in. ich kopiowanie, przedruk, przechowywanie i przetwarzanie z zastosowaniem jakichkolwiek środków elektronicznych, zarówno w całości, jak i w części.
Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

---
Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów